WSCHODNIO EUROPEJSKI KONCERN FARMACEUTYCZNY TOK MED

NASZ CEL

Słowo "najlepiej" jest dla nas niewystarczające, pragniemy być kojarzeni ze słowem bezcenni. Dla każdego człowieka jego życie, zdrowie, relacje, rodzina i harmonia są bezcenne. Każdego dnia nasza firma, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i produktów, najlepszych praktyk w zakresie zarządzania jakością oraz biznesu poświęconego w połączeniu z uniwersalnymi wartościami, dąży do zachowania i zwiększenia, co każdy z nas uważa za bezcenne - zachowanie zdrowia.

 

NASZE KLUCZOWE WARTOŚCI

Nasze kluczowe wartości są to niepodważalne zasady, którymi kierujemy się w relacjach z naszymi partnerami oraz partnerami z wewnątrz grupy:
- zaakceptować i zachęcać do zmian
- wzrost oraz szkolenia Acclaim
- myśleć i działać tak szybko, jak to możliwe
- zrobić więcej przy użyciu mniejszej ilości zasobów
- zaufanie - fundament sukcesu
- praca w zespole